• Organizacja

Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH

Głównym obowiązkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów wszystkich…

Głównym obowiązkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów AGH. Samorząd Studencki opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, organizuje ogromną ilość wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych, podejmuje decyzje związane z rozdziałem środków na działalność studencką, posiada jedną piątą ciał kolegialnych uczelni (takich jak Senat lub Rada Wydziału), służy radą i pomocą wszystkim studentom oraz wiele, wiele innych…

www.samorzad.agh.edu.pl

Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH