Reklamacje

Polityka reklamacji

Reklamacje zgłaszane przez klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta z tytułu rękojmi, jeżeli produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu sprzedanego z umową. W szczególności produkt sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Przed dokonaniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z polityką reklamacji znajdującą się w regulaminie.